Zanieczyszczenia powietrza na swiecie

We każdych dziedzinach i gałęziach przemysłowych, gdzie na produkt procesu technologicznego powstaje pył również zagraniczne zanieczyszczenia, należy stosować wygodne i skuteczne systemy zbierania i zarządzania pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, zachodzące w rezultatu obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a też podczas przesypywania materiałów sypkich, wpływa na jakość uzyskiwanego produktu, na zabezpieczenie i zdrowie pracowników też na opłacalność i efektywność produkcji. Drobny miał w powietrzu jest miejsce i dla pracy elektronarzędzi i organizacji produkcyjnych - mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów mogą być toksyczne dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa i zagrożenie wybuchem, dlatego wykorzystanie na znaczeniach roboczych skutecznego systemu odpylającego jest koniecznością.Do zadań systemu odpylania (dust extraction systems należy przechwycenie pyłu i cząstek stałych rozwiązanych w powietrzu, gazach spalinowych i przemysłowych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Ważnym elementem systemu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które wystawiane są w niedużej odległości od źródła zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i idą na zdjęcie zanieczyszczeń w znaczeniu ich wytwarzania, w ten system eliminując pył z powietrza i zapobiegając jego przenoszeniu się w pomieszczeniu. Drugim czasem jest odprowadzenie pyłów wraz z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w pomieszczeniu, gdzie zanieczyszczenia nie będą działały w sposób szkodliwy.System odpylania winien być bezpieczny, zatem nie może tworzyć ładunków elektrostatycznych, co mogłoby być przyczyną samozapłonu bądź wybuchu, winien istnieć także przygotowany z ponadczasowych a właściwej jakości produktów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja musi stanowić ponad szczelna, co zapewni skuteczność działania, wydajność i bezawaryjność.System odpylania zaliczany jest idealnie do warunków i potrzeb środowiska pracy, dlatego jego cel, wykształcenie i budowa dążą do jednych preferencji i potrzeb.Wysokiej klasy system odpylania zapewni świeże powietrze, komfort, i zabezpieczenie w polu produkcji oraz korzystnie wpłynie na postęp firmy.